Hoe krijg ik en behoud ik een goede en gezonde kaspositie.

Inleiding

Voordat ik op de vraag zelf in ga is het natuurlijk wel belangrijk om het eens te zijn over wat nu precies een gezonde kaspositie is. Hier is niet een absoluut bedrag aan te hangen of af te leiden van andere posten van de balans van de onderneming. Ook de vele snelle ratio’s geven niet echt een antwoord. Maar wat is het dan wel? In mijn optiek komt een gezonde kaspositie overeen met een hoeveelheid geld in kas die voldoende is om de continuïteit van de onderneming te garanderen en die de (altijd aanwezige) mismatch tussen de uitgaande in inkomende geldstromen kan opvangen. Maar die kaspositie zelf hoeft niet per se positief te zijn; een faciliteit van een bank kan ook zorgdragen voor de buffer tussen ontvangsten en uitgaven. Misschien overbodig om hier aan te geven, maar het moet natuurlijk wel zo zijn, dat per saldo de inkomende kasstromen groter zijn dan de uitgaande, want anders gaat het op termijn echt fout.

Start

Allereerst is het belangrijk de kasstromen van je eigen onderneming goed in kaart te brengen. Waar komt het geld eigenlijk vandaan en wat doe ik er allemaal mee, met andere woorden waar gaat het geld allemaal naartoe? Probeer dus de verschillende kasstromen te benoemen en inzicht hierin te krijgen. Maar ga ook na wat de gevolgen zijn van de bepaalde beleidsbeslissingen op je kaspositie. Denk niet alleen maar in resultaat (wat levert het op) maar nog veel meer in wanneer en hoeveel kost deze deal en wanneer en hoeveel geld komt er door binnen.

Financiering

Natuurlijk kan het zijn dat bepaalde grote uitgaven, die bijvoorbeeld verband houden met activa waar je jaren plezier van hebt en die jaren lang hun vruchten afwerpen, niet zo maar vanuit de bestaande geldmiddelen gedaan kunnen worden. Ook hier heb je dus te maken met een mismatch tussen het moment van cash out (de aanschaf van een actief) en de cash in (de opbrengsten in de komende jaren door de aanschaf van dat actief). Bij een goed plan is een bank zeker bereid hierin te helpen.

Het belangrijkste: controle over de stromen.

Om echt in control te zijn is het belangrijk om een liquiditeitsbegroting op te stellen, die afgeleid is van de normale begrotingen. Hierin staan per maand samengevat al die inkomende en uitgaande kasstromen en heb je dus inzicht in de stand van de kaspositie aan het einde van iedere maand. Uiteraard dien je deze begroting elke maand te updaten en daarmee om te zetten in een liquiditeitsprognose. Op deze manier kom je nooit voor onverwachte gebeurtenissen te staan en kan je op basis van de uitkomsten gaan nadenken over te nemen maatregelen om te zorgen dat de prognose verbetert.

Om nog beter inzicht te krijgen is het verstandig om elke week een week vooruit te prognosticeren en na die week te kijken hoe de werkelijkheid geweest is en hier weer van te leren. Handig is dan om maar 1 keer per week betalingen te verrichten, zodat je die geldstroom in ieder geval goed kan voorspellen.

Inkomende kasstromen vaak een probleem

Datgene dat je zelf uitgeeft is vaak wel bekend. Ten slotte zit je zelf aan de knoppen en neem je zelf initiatief tot het doen van een betaling. Maar bij inkomende geldstromen ligt het wat lastiger. Je hebt geen of onvoldoende inzicht in de geldstromen van je klanten en je moet dus eigenlijk maar een beetje afwachten wanneer zij de betaling van jouw factuur in hun eigen liquiditeitsprognose hebben gezet. Dus nog belangrijker om over deze geldstroom ook de maximale controle te krijgen. En dat is een metier op zich. Je bent geen ondernemer geworden om achter je debiteuren aan te rennen, maar juist om op zoek te gaan naar die profijtelijke omzetten. Tegelijkertijd begrijp je wel dat je hele bedrijf staat en valt met de juistheid en volledigheid maar nog meer devoorspelbaarheid van je inkomende kasstromen. En dan komen juist gespecialiseerde bedrijven in beeld, die – zeker als je als bedrijf niet groot genoeg bent om een aparte credit collect afdeling op te zetten – dat voor hun rekening kunnen nemen. Maar ook grote bedrijven zie je dit soort “standaard proces” zaken steeds vaker uitbesteden. Zij zijn van mening dat dit soort werkzaamheden niet hun core business is en dat ze hiermee geen extra waarde aan hun bedrijf kunnen toevoegen. Maar realiseren zich maar al te goed, dat het nalaten van een goede control op hun kasstromen, hun waarde wel degelijk ondermijnt.

Afsluitend

Het lijkt een beetje op het spreekwoord: “Meten is weten” maar daar ligt toch echt de crux van het hele verhaal. En je gaat maar aan één ding failliet en dat is gebrek aan geld en niet gebrek aan winst. Ik heb zat bedrijven te hard zien groeien en failliet zien gaan omdat ze onvoldoende inzicht hadden op hun kasstromen, terwijl ze de mooiste winst- en verliesrekeningen hadden. Een lagere marge op een verkoop die vooruit voldaan wordt kan van veel grotere waarde zijn dan een hogere marge en veel langer op je geld moeten wachten. Het gaat er om om die vlottende activa als debiteuren en voorraden zo snel mogelijk om te zetten in kas en als de inkomende stromen dan groter zijn dan de uitgaande stromen dan heb je het goed gedaan. Winst is een menig en geld is een feit.

Peter van Dongen

www.pjvd-finance.com
Over de auteur:
Peter is van huis uit registeraccountant en heeft na het verlaten van de accountancy vele CFO functies in het bedrijfsleven gehad bij grotere MKB bedrijven. Sinds enkele jaren is hij zelfstandig gevestigd en vervult hij diverse functies bij uiteenlopende bedrijven waar hij door zijn ervaring en zijn netwerk ingezet wordt als adviseur om met name de strategische financiële agenda mede vorm te geven.

logo-footer