Laatste stuiptrekking Amerika?

In de afgelopen zomer had ik het voorrecht om bij elkaar 10 weken in Amerika te verblijven. Mijn basis was een fantastisch lux appartement in West Palm Beach, Florida en gedurende die tijd heb ik trips gemaakt naar Washington, Chicago, Las Vegas, Key West en New York. Een aardbeving, een hurricane, droogte en warmte; alles meegemaakt. Leuk, maar deze column was niet bedoeld voor een reisverslag, maar wel voor mijn kijk op financieel economische omstandigheden ter plaatse.

En dat krijg je goed als je een tijdje onderdeel bent van dit land. Als je niet alleen als toerist rondreist, maar ook gewoon boodschappen doet en tv kijkt en met andere mensen spreekt, krijg je toch wel een bijzonder beeld. Natuurlijk was de meest in het oog springende evenement de verhoging van het schuldenplafond van de US. Een door de wet opgelegde maximale schuld. Maar wat is de waarde van deze grens, die al sinds 1917 bestaat en elke keer opgehoogd wordt? Het is een beetje de spelregels tijdens het spel veranderen zo lijkt het. Alleen deze laatste keer in augustus ging het allemaal niet zo gemakkelijk. De rechtse republikeinen (Tea Party) zagen hun kans schoon om het de door hun gehate president Obama eens flink moeilijk te maken. Die zelfde Obama die de staatsschuld in 2,5 jaar met een zelfde bedrag liet toenemen als zijn voorganger Bush; alleen die deed er 8 jaar over. Obama noemde deze toename door Bush in zijn campagne nog anti-patriotic. Een woord dat sinds 9-11 toch wel een heel wat zwaardere betekenis heeft gekregen. Uiteraard heeft Fox news (republikeins) dit al een aantal keer in beeld gebracht.

Maar met al die discussie en het niet eens kunnen worden over de te nemen maatregelen kijkt Amerika alleen naar zichzelf. De rest van de wereld bestaat amper. We weten inmiddels allemaal wat de downgrade van Amerika als gevolg van het gekissebis tot gevolg heeft gehad. De vraag doemt zich dan ook op: heeft Amerika nu wel het besef welk positie ze in de huidige wereld economie inneemt of zijn ze zich al aan het neerleggen bij het verschuiven van hun macht richting het oosten? Zoals een echte New Yorker tegen mij zei: We will be screwed in the coming years!

Is er een oplossing? Zo lang de automatisering van de tolpoorten op de turnpike (tolweg) van Florida nog niet gezien wordt als een welkome versnelling van je reis, maar als iets dat weer een aantal banen kost en zo lang er nog zo veel verborgen werkeloosheid te zien is, is er eerst nog een hoop dood hout op te ruimen. En dan de infrastructuur van het land. Dat loopt ver achter bij bijvoorbeeld Europa en China. Maar dat is misschien ook wel een beetje de wet van de remmende voorsprong. Het is in ieder geval het nieuwe toverwoord van de Democraten. Investeren in infrastructuur. Een klassieke economische benadering, maar alleen het geld moet nog gevonden worden. Misschien het schuldenplafond dan maar verdubbelen en China lief aankijken om dit te financieren? Het is het huidige dilemma van Amerika, maar het is voor mij het begin van het einde van het leiderschap op economisch gebied van de USA en daar kunnen aardbevingen en orkanen alleen maar bij helpen.

logo-footer